2022-03-07 10:03:09

Županijska natjecanja "Čitanjem do zvijezda"

Učenice Lana Marić(8.b), Antonela Jozić(8.b) i Petra Ačkar(8.a) natjecale su se 4.3.2022. na županijskoj razini Nacionalnog projekta "Čitanjem do zvijezda"

pod mentorstvom Marije Vukoja Naglić. Rad na projektima uvijek je izazovan, a nažalost i pun neočekivanih prepreka. To nepisano pravilo potvrđeno je i na ovom projektu. Kompliciranim i izuzetno teškim pitanjima naše zvjezdice odgovorno su pristupile i zauzele 4. mjesto. Zlatna sredina! 

Dizajniranjem pročitanih knjiga i pogledanih filmova  učenica Katarina Matanović (7.c) predstavila je našu Školu u kategoriji izrade kreativnog uratka u likovnoj tehnici flomastera. Katarina je usmeno objasnila povezanost nacrtanih motiva s temom projekta ˝Knjiga i film".Njezina mentorica Višnja Kokanović zadovoljna je realizacijom postavljenih ciljeva u Godini čitanja - poticati sve učenike na čitanje kao metodu razvijanja samopoštovanja i pozitivne slike o sebi bez obzira na postignuća. 

 

Višnja Kokanović 


Osnovna škola "Ivana Brlić - Mažuranić" Slavonski