2022-03-18 16:22:05

Utisci s Lidrana 2022.

Bruno Čičić, naš prošlogodišnji prvijenac, i ove godine  potvrdio je svoj glumački talent kazivanjem poezije Dobriše Cesarića, Naranča. Bruno se predstavio na županijskoj Smotri Lidrano 15.ožujka 2022. u kategoriji pojedinačnih scenskih nastupa.

 

Cesarićeva zbirka " Pjesme"  uvrštena je u obavezna djela za cjelovito čitanje i namijenjena je učenicima sedmih razreda, no prema riječima prosudbenog povjerenstva: "Bruno je nadrastao kraće lirske forme i od njega se očekuje više", što neupitno svojim izvedbama i može. Bruno se već sada priprema za Lidrano 2023. kada će i završiti svoje osmogodišnje školovanje na čvrstim temeljima brige za materinji jezik.

Višnja Kokanović


Osnovna škola "Ivana Brlić - Mažuranić" Slavonski