2022-03-22 10:50:13

Objava

Županijsko natjecanje iz vizualnih umjetnosti i dizajna učenika osnovnih i srednjih škola Brodsko- posavske županije

Konačna ljestvica rezultata- popis učenika koji su ostvarili sudjelovanje na županijskom natjecanju prema ukupnom broju bodova.

Na državnu razinu šalju se prva tri rada s ljestvice poretka. 

Konačna ljestvica učenika koji su ostvarili sudjelovanje na Županijskom natjecanju izložbi iz vizualnih umjetnosti i dizajna prema broju bodova- iz 1A kategorije- osnovne škole

RED. BROJ

Ime i prezime

škola

Stvaralačka komponenta, inovativnost

Likovni jezik i pojmovi

Likovna tehnika

korelacija

Ukupan broj bodova

1

Lara Benić

OŠ Bogoslav Šulek

5

5

5

5

20

2

Korina Mijić

OŠ Bogoslav Šulek

5

5

5

5

20

3

Matilda Udovčić

OŠ Vladimir Nazor

5

5

5

5

20

4

Petra Ačkar

OŠ Ivana Brlić- Mažuranić

5

4

5

5

19

5

Nina Opačak

OŠ Hugo Badalić

5

4

5

5

19

6

Tena Đurđević

OŠ Antun Mihanović

5

5

4

5

19

7

Barbara Princip

OŠ Antun Mihanović

5

5

4

5

19

8

Iva Kuštrin

OŠ Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo

4

5

5

5

19

9

Lorena Delač

OŠ Ivana Brlić- Mažuranić

5

4

5

5

19

10

Maja Dežmić

OŠ Antun Mihanović

5

4

5

5

19

11

Lorena Conjar

OŠ Vladimir Nazor

5

4

4

5

18

12

Lucija Čabraja

OŠ Hugo Badalić

5

4

4

5

18

13

Tea Vrkljan

OŠ Blaž Tadijanović

4

5

4

5

18

14

Maša Valjetić

OŠ Hugo Badalić

5

4

4

4

17

15

Patricija Miščančuk

OŠ Sibinjski žrtava

5

4

4

4

17

16

Jona Slišurić

OŠ Ante StarčevićA, Rešetari

4

4

4

4

16

17

Lucija Stvorić

OŠ Ivana Brlić- Mažuranić

4

4

4

4

16

18

Ema Kolodziej

OŠ Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo

4

4

4

4

16

19

Anja Popčević

OŠ Markovac, Vrbova

4

4

4

4

16

20

Petra Bušljeta

OŠ Markovac, Vrbova

3

4

4

4

15

21

Nika Alar

OŠ Bogoslav Šulek

5

3

3

4

15

22

Luna Đ. Mijić

OŠ Đuro Pilar

5

2

4

4

15

23

Lorena Gojković

OŠ Vladimir Nazor

4

3

3

4

14

 

 

Konačna ljestvica učenika koji su ostvarili sudjelovanje na Županijskom natjecanju izložbi iz vizualnih umjetnosti i dizajna prema broju bodova- 2A kategorija- srednje škole- gimnazije

RED. BROJ

Ime i prezime

škola

Istraživački proces

Likovni pojmovi, primjeri i znanje

Vizualno oblikovanje

Predmetna korelacija

Ukupan broj bodova

1.

Laura Zubak

Gimnazija Matija Mesić

5

5

5

5

20

2.

Luka Ivanišević

Gimnazija Nova Gradiška

5

5

5

5

20

3.

Robert Pavić

Gimnazija Matija Mesić

4

4

5

5

18

4.

Roberta Pintarić

Gimnazija Nova Gradiška

4

4

5

4

17

5.

Ena Jakovac

Gimnazija Nova Gradiška

5

4

3

5

17

6.

Selena Žepčan

Gimnazija Matija Mesić

3

3

4

5

15

 

Izložba radova bit će objavljena online- na našoj školskoj stranici. 


Osnovna škola "Ivana Brlić - Mažuranić" Slavonski